ЗАДАЧИ ОТ СЪСТЕЗАНИЯ

Задача 10 за 1клас от КМС 2013 е проверявана с брой на тръгълниците 6, а не както е записано в решението 5.
Задача 5 за 1клас от КМС 2013 последния ред е проверяван с 5 а не с 10 както пише в решенията.
КМС
ВМС
KMS2015.pdf
VMS2018.pdf